Atestate şoferi transport vehicule avariate


Condiţii: Pentru a se înscrie la cursurile de pregătire pentru obţinerea certificatului pentru transport de vehicule avariate trebuie să deţină permis de conducere pentru cel puţin una dintre categoriile BE, C1, C1E, C sau CE valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România.
Notă:
Certificatele calificare iniţiale (CPI) sau de pregătire periodică (CPC) valabile pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C sau CE, sunt valabile şi pentru transport de vehicule avariate.

Pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate este reglementată prin Normele din Anexa nr. 7 la OMT nr. 1214/2015.

Acte dosar: În vederea participării la cursurile pentru obţinerea certificatului pentru transport de vehicule avariate, candidatul se înscrie la un centru de pregătire şi perfecţionare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor. La înscriere se depune un dosar cu următoarele documente:
 • cerere;
 • actul de identitate în termen de valabilitate, în copie;
 • permisul de conducere în termen de valabilitate, în copie;
 • după caz, certificatul pentru transport de vehicule avariate deţinut, în copie.

 • Durata cursului: 3 zile (18 ore)
  Pentru susţinerea examinării, candidatul achită la POŞTĂ în contul A.R.R Iaşi, tariful în cuantum de 67 lei pentru fiecare probă de examen teoretic susţinut.
  Chitanţa se va prezenta la examen.

  CONT: RO92TREZ406501701X020597
  Codul fiscal al ARR - 23817055
  parallax background

  "Când pui suflet în ceea ce faci, lucrurile parcă prind viaţă."

  ÎNSCRIERE ONLINE
  Facebook