Atestate instructori auto

AUTORIZARE
Cursuri teoretice şi practice

Condiţii:
 • vârsta cel puţin 25 ani;
 • deţinător de permis de conducere de cel puţin 5 ani pentru categoriile A, B, BE şi cel puţin 3 ani pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv, Tb;
 • să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 5 ani pentru consum de alcool;
 • să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;
 • să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective;
 • să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia.


 • Condiţie specifică pentru INSTRUCTORI: absolvent de liceu sau absolvent al unei şcoli de maiştri în specialitatea auto.


  Obţinerea atestatului de instructor auto se realizează iniţial pentru una sau mai multe din categoriile A, B sau BE, urmând ca după o perioadă de cel puţin 6 luni de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obţine şi atestarea pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.

  Activitatea efectivă ca instructor auto constă în şcolarizarea unui număr minim de 36 cursanţi care solicită obţinerea permisului de conducere auto în perioada menţionată.


  Acte dosar:
 • buletin sau carte de identitate;
 • diplomă de bacalaureat (copie legalizată)
 • permis de conducere (categoria corespunzătoare atestatului pentru care se doreşte autorizarea)
 • aviz medical de la CFR, în ORIGINAL, cu menţiunea APT PENTRU INSTRUCTOR
 • test psihologic în ORIGINAL;
 • cazier auto, în ORIGINAL, eliberat de Poliţia Rutieră, valabil 30 de zile (pentru cetăţean UE este necesară DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE)
 • cazier judiciar, în ORIGINAL, pentru atestat instructor, valabil 6 luni, eliberat de Poliţia Judeţeană;

 • Durata cursului: 4 săptămâni, din care 90 de ore teoretice şi o săptămână de practică auto.
  Examen:
  a) teoretic: 60 de întrebări pe calculator. Pentru a fi admis trebuie sa fie corecte 48 de răspunsuri
  b) practic: 30 de minute pe traseu cu autovehiculele proprietate a firmei
  În afară de cursurile obligatorii, oferim posibilitatea de a asista şi la orele de conducere din trafic ale celorlalti cursanţi ai scolii de soferi, cu instructori profesionişti, aprofundând astfel cunoştintele asimilate pe parcurs.
  În urma obţinerii atestatului aveţi ocazia de a profesa şi de a evolua în cadrul şcolii de şoferi SIGUR LA VOLAN.
  REAUTORIZARE
  Pentru reatestare, înscrierea se va face în anul în care expiră atestatul, în caz contrar se va face o nouă autorizare.
  Acte dosar:
 • atestat valabil;
 • act identitate şi permis de conducere.
 • aviz medical de la CFR, în ORIGINAL, cu menţiunea APT PENTRU INSTRUCTOR
 • test psihologic în ORIGINAL;
 • cazier auto, în ORIGINAL, eliberat de Poliţia Rutieră, valabil 30 de zile (pentru cetăţean UE este necesară DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE)
 • cazier judiciar, în ORIGINAL, pentru atestat instructor, valabil 6 luni, eliberat de Poliţia Judeţeană;

 • Durata cursului: 5 zile lucrătoare.
  Examen teoretic:
  60 de întrebări pe calculator. Pentru a fi admis trebuie să fie corecte 48 de răspunsuri.
  Pentru susţinerea examinării, candidatul achită la POŞTĂ în contul A.R.R Iaşi, tariful în cuantum de 67 lei pentru fiecare probă de examen teoretic susţinut.
  Chitanţa se va prezenta la examen.

  Cont: RO59TREZ591501701X007603
  Codul fiscal al ARR - 23828585
  parallax background

  "Când pui suflet în ceea ce faci, lucrurile parcă prind viaţă."

  ÎNSCRIERE ONLINE
  Facebook